Bonus Book

Nasi koledzy i koleżanki z pierwszych klas technikum otrzymali obiecane w czasie promocji podręczniki do przedmiotów zawodowych – najnowsze wydania dostosowane do nowej podstawy programowej… Zobacz ten wpis.

Smaczna historia

Dziesięć dni na początku listopada spędzili uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z uczniami i uczennicami klas gastronomicznych w Toruniu i z miejscowości Chmielnicki na zachodniej Ukrainie. Spotkanie… Zobacz ten wpis.

11 listopada

7 listopada 2014 – podczas przerw – przypominano rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przygotowano okolicznościowe tablice, a uczniowie prezentowali tło historyczne, pokazywali… Zobacz ten wpis.

Pamiętamy…

     Dnia 31 października 2014 roku przedstawiciele społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie wybrali się na cmentarz parafialny przy… Zobacz ten wpis.

Adopcja na odległość

Z okazji 10 rocznicy nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych imienia błogosławionej Marii Karłowskiej, społeczność szkoły przystąpiła do adopcji na odległość. Polega ona na przekazywaniu określonej… Zobacz ten wpis.