Od grudnia 2013 roku przy naszej szkole zaczęło działać Stowarzyszenie pod nazwą „Browarowa – Większy Format”. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pracowników szkoły i liczy 30 osób. Prezesem jest pani Krystyna Jaworska, wiceprezesem pani Lidia Paprot, sekretarzem pani Wioletta Olesiak, skarbnikiem pan Robert Cieniawa, członkiem zarządu pani Alina Frankowska.

Celem stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność edukacyjna, kulturalna i rekreacyjna, a także wszechstronne wspieranie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Ważnym zadaniem jest również profilaktyka w zakresie narkomanii, alkoholizmu i innych uzależnień.

Stowarzyszenie zamierza podnosić kompetencje i kwalifikacje osób pracującychz dziećmi i młodzieżą, stawia także na rozwój i promocję turystyki i sportuoraz propagowanie zdrowego żywienia i stylu życia. Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność gospodarczą, by pozyskiwać fundusze na organizowanie wyznaczonych zadań.

Prezes stowarzyszenia, Krystyna Jaworska podkreśla, że utworzył się zespół ludzi – społeczników z zamiłowania, których misją jest angażowanie się w nieodpłatną pracę społeczną, a utworzony zespół ma duże doświadczenie w pracy wolontariackiej. Jednym z pierwszych podjętych działań jest projekt „Geocaching – Pałuccy Poszukiwacze Skarbów” – czytaj więcej na facebooku