Portale z informacjami o publicznych i niepublicznych szkołach policealnych oraz uczelniach wyższych w Polsce i kierunkach studiów

Portale dotyczące rynku pracy w Polsce i w Europie, zawodów nadwyżkowych i deficytowych

Portale dotyczące poradnictwa edukacyjno – zawodowego

Portale zawierające informacje dotyczące rynku pracy