1. marca 2024 obchodziliśmy dziesięciolecie Konkursu Gminy Żnin na Palmę Wielkanocną i Kropidło Pałuckie. W Żnińskim Domu Kultury zgromadziło się ponad 150 osób, by celebrować dziesięć lat pełnych pasji, zaangażowania i niezliczonych godzin pracy, które zaowocowały wieloma wspaniałymi dziełami sztuki ludowej.

Na gali 10 – lecia nadano konkursowi imię Urszuli Nowickiej. Aby uczcić pamięć patronki konkursu młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Żninie złożyła na grobie wiązankę palmową oraz zapaliła symboliczny znicz, natomiast zgromadzeni widzowie obejrzeli filmy ukazujące historię konkursu.

Szczególne podziękowania za 10 lat palmowej pasji otrzymał Tomasz Wysocki, pomysłodawca i organizator konkursu.

Nagrody uczestnikom tegorocznej, jubileuszowej edycji wręczali: burmistrz Żnina, Robert Luchowski, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Barbara Czaczyk, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, Leszek Kowalski oraz jurorki  Zofia Gawron i Janina Terzyk wraz z Tomaszem Wysockim.

Najdłuższą palmę – ponad 4 metry – wykonało Koło Gospodyń Wiejskich “Ale Babki” z Podobowic.

Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy wzięli udział w losowaniu upominków sponsorowanych przez Żniński Dom Kultury oraz Stowarzyszenie “Browarowa – Większy Format”. Specjalną nagrodę ufundowała  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna dla rodziny państwa Walczaków, którzy od wielu lat wykonują wzorcowe kropidła pałuckie.

O oprawę artystyczną zadbał chór Pięciolinia ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie pod batutą Reginy Wysockiej oraz zespół „Czerwone Róże”.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy w korowodzie za Jezusem na koniu przeszli do kościoła pw. Św. Floriana.

Uroczystość prowadziły Wioletta Olesiak i Marlena Chojnacka.

Organizator: Stowarzyszenie “Browarowa – Większy Format” przy Zespole Szkół Technicznych w Żninie.

Wyniki:

Kategoria przedszkola – miejsca:

 1. nie przyznano
 2. Alicja Kokocha, Miejskie Przedszkole nr 2 w Żninie
 3. Julia Bąkowska, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie

Kategoria szkoły – miejsca:

 1. Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza w Bożejewiczkach
 2. Szkoła Podstawowa w Januszkowie
 3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie

Kategoria organizacje – miejsca

 1. Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie
 2. Sekcja “Origami i nie tylko…”
 3. Sołectwo Wilczkowo

Kategoria indywidualni – miejsca:

 1. Maria Walczak
 2. Tatiana Jabłońska
 3. Łucja Walczak

Wyróżnienia:

Koło Gospodyń Wiejskich “Ale Babki” z Podobowic

Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza w Jadownikach

Dzienny Dom “Senior +”

Koło Gospodyń Wiejskich “Kolorowe Groszki” z Grochowisk Księżych

Gabriel Adamczyk Ratajczak

Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza w Żninie