Pewnie zastanawiacie się, kim jest doradca zawodowy i co robi w szkole. Celem działania szkolnego doradcy zawodowego jest: przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia oraz opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjno-zawodowej, przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej, pomoc nauczycielom (wychowawcom) w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

Od września 2017 roku w naszej szkole realizowany jest projekt pt. „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe”, w ramach którego działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPiNKa).

Godziny urzędowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery:

  • poniedziałek: 13:40 – 15:00
  • wtorek: 7:45 – 8:45
  • czwartek: 9:00 – 10:30 , 11:50 – 13:30
  • piątek 12:45 – 13:15

W roku szkolnym 2017/2018 planuję:

  • udział w Targach Edukacji i Pracy,
  • wyjazd na Międzynarodowe Targi Edukacyjne do Poznania,
  • promować szkołę podczas Drzwi otwartych szkoły, Targów Edukacyjnych,
  • Giełdy Pracy,
  • pogadanki na temat wyboru dalszej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej,
  • zaproszenie wielu ciekawych ludzi min. pracodawców, doradców zawodowych z PUP, którzy uchylą rąbka tajemnicy na temat współczesnego rynku pracy.

Ponadto na stronie znajdziecie informacje na temat szkół wyższych, pomaturalnych, policealnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz województwach ościennych, bazę informacyjną o lokalnym rynku pracy, wykaz zawodów aktualnie poszukiwanych przez pracodawców, literaturę dotyczącą rynku pracy i poradnictwa zawodowego, informacje o programach pomocowych dla absolwentów, wzory CV, listów motywacyjnych, pomocne adresy internetowe.

ZAPRASZAM UCZNIÓW I WYCHOWAWCÓW DO WSPÓŁPRACY

M. Chojnacka

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany przez Powiat Żniński.