Dokumenty aplikacyjne to element, który w dużej mierze decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata do pracy. Muszą być sporządzone w taki sposób, aby zachęcić pracodawcę do zaproszenia autora CV na rozmowę kwalifikacyjną. Warto poświęcić trochę więcej czasu na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, bo są one przepustką do znalezienia zatrudnienia.

Pracodawca, biorąc nasze CV do ręki, wyrabia sobie zdanie na nasz temat. Nie ma na początku z nami bezpośredniego kontaktu, więc jest to jedyna forma zaprezentowania naszej osoby. Trzeba to zrobić w taki sposób, aby pracodawca po przeczytaniu naszego życiorysu był pewien, że jesteśmy osobą, którą należy zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną.

Jak przygotować dokumenty aplikacyjne, aby dzięki nim pracodawca poznał nas jak najlepiej? Odpowiedzi szukajcie na:
https://porady.pracuj.pl/aktualne-zasady-tworzenia-cv/
Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski