W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy kształcenie w następujących typach szkół:

Technikum Architektury Krajobrazu

Kierunek wybierany chętnie przez dziewczęta. Nauka przygotowująca do pracy w firmach zajmujących się zagospodarowaniem terenów zieleni, a więc upiększaniem rynków i innych placów miejskich, tworzeniem parków, ogrodów przydomowych, zazielenianiem osiedli, projektowaniem ogrodów i obiektów małej architektury. Technik architektury krajobrazu może pracować w terenie lub projektować różne obiekty wykorzystując specjalistyczne programy komputerowe. Ma możliwość podjąć pracę w firmach zajmujących się aranżacją terenów zieleni (np. w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, wydziałach architektury samorządów terytorialnych, w pracowniach architektury i urbanistycznych), jak również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technikum Informatyczne

Zdjęcie prezentujące kierunek technik informatyk. Przedstawia trzech uśmiechających się młodych chłopaków siedzących przed komputerami.

Dla tych, którzy chcą zgłębiać tajemnice budowy komputerów, grafiki komputerowej, multimediów, programowania, sieci komputerowych i tworzenia stron internetowych. Po ukończeniu TI można starać się o pracę w firmach komputerowych, reklamowych, drukarniach, urzędach itp. miejscach, gdzie wykorzystuje się sprzęt informatyczny.

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Zdjęcie prezentujące kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych. Zdjęcie prezentuje uśmiechającą się, młodą dziewczynę wkładającą blachę z ciastem do piekarnika.

Sporządzanie i podawanie potraw, organizacja produkcji i usług gastronomicznych to podstawowe umiejętności niezbędne dla przyszłych młodych przedsiębiorców z tej dziedziny. Absolwent może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych (restauracjach, barach, kawiarniach itd.) oraz prowadzić własną działalność gospodarczą (organizować bale, wesela, projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych).

Technikum Mechaniczne

Nauka związana z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i urządzeń, w tym obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Uzyskane kwalifikacje przygotowują do zatrudnienia w zakładach przemysłu maszynowego, warsztatach mechanicznych, naprawy maszyn i pojazdów samochodowych. Zdobyte umiejętności są bardzo cenione w służbach mundurowych.

Technikum Budownictwa

Zdjęcie prezentuje kierunek technik budownictwa. Zdjęcie przedstawia uśmiechającego się młodego chłopaka w kasku. Trzyma on poziomicę murarską przy ścianie.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, jak również prowadzić własną firmę budowlaną. Kierunek także dla dziewcząt!

Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia
(operator obrabiarek skrawających)

Zdjęcie przedstawia młodego chłopaka w stroju roboczym będącego na warsztatach szkolnych.

Zawód bardzo atrakcyjny na rynku pracy zawodzie z praktykami w nowocześnie wyposażonych warsztatach szkolnych (obrabiarki sterowane numerycznie, nowoczesna spawalnia). Jest także możliwość zdobycia uprawnień spawalniczych na preferencyjnych warunkach.

Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia (wielozawodowa)

Zdjęcie przedstawia mechanika zawodowego pochylającego się nad otwartą maską samochodu.

Naukę można podjąć w każdym zawodzie z zajęciami praktycznymi u wybranego przez siebie pracodawcy. Po zdobyciu zasadniczego wykształcenia zawodowego, będzie można kontynuować naukę w drugiej klasie LO dla dorosłych.