1. Gardner H. Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce, Warszawa 2009.
 2. Gates B., Droga ku przyszłości, Wydawnictwo Studio EMKA ltd. Warszawa 1997.
 3. Gurycka A., Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa WSiP.
 4. Kozłowski W., Matczak E., Aspiracje edukacyjne rodziców w stosunku do własnych dzieci. Edukacja, 2014.
 5. Kulczycka L., Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Warszawa 2007.
 6. Mądry M., Plany i marzenia w życiu człowieka. Teoretyczne podstawy badań. Scripta Comeniana Lesnensia, 2010.
 7. Minta J., Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery. Warszawa, KOWEZIU, 2012.
 8. Paszkowska –Rogacz A., Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych MŁOKOZZ, Fundacja Realizacji Programów Społecznych, Warszawa 2011.
 9. Piorunek M., Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji, UAM, Poznań 2004.
 10. Pisula D., Poradnictwo kariery przez całe życie, KOWEZIU, Warszawa 2019.
 11. Polczyk M., Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?, Warszawa 2007.
 12. Rosalska M., Wawrzonek A., Od marzeń do kariery. Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół Ponadgimnazjalnych, KOWEZIU, Warszawa 2013.
 13. Sikorski W., Aspiracje. Studium psychologiczne i socjologiczne. Nysa: Oficyna Wyd. PZWS 2005.
 14. Suchar M., Modele karier. Przewidywanie kolejnego kroku. Warszawa, C.H. Beck, 2010.
 15. Szulc W., Kompetencje miękkie. Jak je rozwinąć i wykorzystać na rynku pracy. Łódź: ABKZ, 2010.
 16. Wojtasik B., (red.), Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, IP UW, ITE Radom, Wrocław 2001.
 17. Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, ITE Radom 2009.
 18. Zawadzka M, Hoffman U., Moja historia, moja firma. Portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych. Warszawa PARP, 2012.
 19. Znajmiecka-Sikora M., Kędzierska B., Roszko E., Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy. Ego, Łódź 2011.