Dyrektor:

  • Leszek Kowalski

 

Wicedyrektorzy:

  • Alina Frankowska
  • Jacek Owsianny

 

Kierownik szkolenia praktycznego:

  • Halina Katafiasz

 

Warsztaty szkolne:

Kierownik:
  • Krystian Adamczyk
Zastępca kierownika:
  • Dariusz Majkowski