Nowe boisko i siłownia na Browarowej

Dzięki staraniom żnińskich władz powiatowych nasza szkoła wzbogaciła się o nowe obiekty sportowe: boisko wielofunkcyjne oraz siłownię zewnętrzną typu street workout. Już na wiosnę młodzież będzie mogła w pełni wykorzystać swój sportowy zapał na nowocześnie i profesjonalnie przygotowanym terenie. Zwolennicy ćwiczeń opartych o kalistenikę zyskali pierwsze miejsce w Żninie, gdzie bezpiecznie będzie można trenować tę dyscyplinę.

Realizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez dobrej woli, zaangażowania i pracy wielu osób, w tym przede wszystkim przedstawicieli naszego organu prowadzącego, w szczególności pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego oraz Powiatowego Zespołu Oświaty. Największym wyzwaniem było pozyskanie odpowiednich środków finansowych. Udało się to dzięki przystąpieniu Starostwa Żnińskiego do programu „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz wsparciu inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wartość zrealizowanej inwestycji to 634 680,00 zł, w tym ze środków EFRROW 385 255,00 zł. Operacja realizowana była w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa. Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach „Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej” – edycja 2017 ministerstwo dołożyło 200 000 zł.

Opisane działania są bardzo wartościowe, ale to nie ostatnie zmiany w otoczeniu naszej szkoły. W najbliższym czasie powstanie również boisko trawiaste, na którym będzie można grać w piłkę nożną. Młodzież i nauczyciele z niecierpliwością czekają na lepsze warunki pogodowe, by móc korzystać z możliwości, jakie daje nowy kompleks sportowy na Browarowej.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski