Z okazji 10 rocznicy nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych imienia błogosławionej Marii Karłowskiej, społeczność szkoły przystąpiła do adopcji na odległość. Polega ona na przekazywaniu określonej kwoty pieniędzy na utrzymanie oraz edukację wybranego dziecka z Afryki. Od września 2014 zobowiązaliśmy się wspierać materialnie Philis Mugure z Domu Dziecka w Limuru w Kenii.

W szkole została przeprowadzona zbiórka pieniędzy. Pierwszą ratę przesłaliśmy na konto misji franciszkańskiej w Kenii.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski