Nasi koledzy i koleżanki z pierwszych klas technikum otrzymali obiecane w czasie promocji podręczniki do przedmiotów zawodowych – najnowsze wydania dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Wypożyczone z biblioteki szkolnej będą przez uczniów użytkowane  tak długo, jak będzie to potrzebne.

W większości przypadków będą wykorzystywane nie tylko w klasie pierwszej, ale też w starszych klasach.

titm tz

tz111

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski