Nasi koledzy i koleżanki z pierwszych klas technikum otrzymali obiecane w czasie promocji podręczniki do przedmiotów zawodowych – najnowsze wydania dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Wypożyczone z biblioteki szkolnej będą przez uczniów użytkowane  tak długo, jak będzie to potrzebne.

W większości przypadków będą wykorzystywane nie tylko w klasie pierwszej, ale też w starszych klasach.

titm tz

tz111