7 listopada 2014 – podczas przerw – przypominano rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przygotowano okolicznościowe tablice, a uczniowie prezentowali tło historyczne, pokazywali prezentacje multimedialne, a także śpiewali patriotyczne pieśni i przeprowadzali wywiady z młodzieżą na temat współczesnego spojrzenia na patriotyzm. Imprezie patronowało hasło: Jeśli nie znasz historii – przeżyjesz ją jeszcze raz!

Uczniowie biorący udział w przygotowaniach i występie:

Tomasz Małkowski, Tomasz Braciszewski, Paulina Kieruj, Anna Wesół, Michał Małkowski.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski