Tegoroczna akcja ekologiczna  Sprzątanie Świata  odbywała się pod hasłem „Oddaj zużyty telefon komórkowy, odbierz nowy aparat fotograficzny”. Akcja trwała w dniach od

15 października do 13 listopada bieżącego roku. Celem akcji było promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami: panią Edytą Szóstak-Ławińską, Beatą Borowiak-Jaźwińską oraz Anną Szkutnicką przeprowadził zbiórkę zużytych telefonów komórkowych oraz zaproponował hasło ekologiczne do tegorocznej kampanii. W ten sposób uczniowie mogli pokazać, że są EKO i przyczynić się do działań na rzecz ochrony środowiska.

Zebrano 175 telefonów, które zostały przekazane firmie recyklingowej, zajmującej się utylizacją, ponieważ zużyte telefony komórkowe stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego ze względu na dużą zawartość metali ciężkich.