Dnia 19 listopada 2014 roku uczniowie klasy IV Technikum Informatycznego wraz z wychowawcą p. Adamem Grzelczakiem odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy w Żninie. Wycieczka miała charakter edukacyjny, a jej celem było przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy. Młodzieży przedstawiono sytuację na lokalnym runku pracy i stan bezrobocia (głównie gminy Żnin) , wraz ze specyfiką pracy urzędu oraz formami pomocy, jakich udziela urząd pracy osobom poszukującym pracy, w tym osobom niepełnosprawnym. Zapoznano nas m.in. z formami aktywizacji zawodowej, ofertą szkoleniową, standardami poszukiwanymi przez pracodawców i możliwościami uzyskania dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej. Sami uczniowie też zadawali pytania, wszakże za kilka miesięcy skończą szkołę i pewnie wielu zechce skorzystać ze staży absolwenckich lub chociażby sprawdzić oferty pracy.

Uczniowie klasy IV TI wraz z wychowawcą p. Adamem Grzelczakiem składają serdeczne podziękowania pracownikom PUP za miłe przyjęcie młodzieży, poświęcony jej czas i otrzymane pamiątki.

 

 

d_pup3d_pup1

 

d_pup4d_pup2