Misterium Męki Pańskiej

12 kwietnia 2017 roku o godz. 17.00 w Żnińskim Domu Kultury, dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Żninie, odbyło się przedstawienie dla społeczności lokalnej przygotowane przez Młodzieżową Grupę Rekonstrukcyjną.… Zobacz ten wpis.

Potyczki językowe

    11 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie odbyło się V Powiatowe Dyktando Językowe, w którym młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazajalnych powiatu… Zobacz ten wpis.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski