11 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie odbyło się V Powiatowe Dyktando Językowe, w którym młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazajalnych powiatu żnińskiego mogła sprawdzić swoje umiejętności z zakresu znajomości języków polskiego, niemieckiego i angielskiego. Organizatorkami przedsięwzięcia były Panie B. Maciejewska, A. Mielcarzewicz i M.Podsiadło.

     Uroczystość otworzył dyrektor ZSP Leszek Kowalski. Do wspólnej zabawy przyłączyli się Pani dr Aleksandra Norkowska, pracownik Zakładu Literatury Dawnej i Edytorstwa Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Panowie Grzegorz Chruszcz i Pan Steven Salm, reprezentujący szkołę językową International House Bydgoszcz.

    Spośród 52 uczestników reprezentujących 9 szkół wyłoniono zwycięzców w kategoriach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

   Gimnazjalistami, dla których angielska ortografia nie miała tajemnic okazali się: Szymon Łasut-Balcerzak uczeń Publicznego Gimnazjum nr 3 oraz Jakub Mikołaj Dreżewski i Michał Wojtkowiak (obaj z gimnazjum w Barcinie). Spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych mistrzami ortografii w dziedzinie języka angielskiego zostali: Paulina Maria Przybylińska z ILO w Żninie, Mikołaj Barański (ZSP w Żninie) oraz Aleksandra Nowak (I LO).

     Język niemiecki najlepiej znają Nikola Dziobacińska (PG1) oraz Eliza Rydlewska i Maja Karaszewska ze Żnińskiej Trójki. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych laureatami Krzysztof Jaworski, Karolina Nowaczewska i Aleksandra Nowak z I LO w Żninie.

   Polska ortografia nie miała żadnych tajemnic dla Jakuba Felcyna, Laury Sztrajt i Anny Małkowskiej z PG nr 1 w Żninie. Do grona zwycięzców w kategorii szkół średnich dołączyli Maciej Kowalski (ZSP Żnin), Hanna Bartkowiak (ILO Żnin) oraz Łukasz Kaśków, uczeń I LO w Barcinie.

   Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy dyplomy i podziękowania.

  W trakcie przerwy młodzież mogła skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez przyszłych techników żywienia i usług gastronomicznych pod kierunkiem Pań M. Zakrzewskiej i H. Katafiasz.

    Akcja odbyła się dzięki realizacji grantu oświatowego pt. „Ortograficzny zakątek” z ramienia Starostwa Powiatowego w Żninie.