Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie objęła patronatem naukowym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie. 18 kwietnia 2017 r. porozumienie w tej sprawie podpisali rektor-komendant WAT i władze powiatu żnińskiego.

W spotkaniu wzięli udział rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska, Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, wicestarosta Andrzej Hłond i dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie Leszek Kowalski.

Uczestnicy tego niezwykle ciepłego spotkania podkreślali korzyści, jakie wzajemna  współpraca może przynieść wszystkim zainteresowanym. Młodzież będzie mogła zapoznać się z kierunkami studiów, wyposażeniem uczelni, kadrą wykładowców, warunkami studiowania, specyfiką służby wojskowej. Wykładowcy akademiccy będą min. przeprowadzać ciekawe zajęcia i pokazy naukowe w siedzibie szkoły oraz uczelni.

W trakcie wizyty w Akademii delegacja naszego powiatu zwiedziła laboratoria na wydziałach nowych technologii i chemii oraz elektroniki. Wzięliśmy udział w niezwykle ciekawych pokazach nowoczesnych technologii.

Studia na kierunkach wojskowych zapewniają ciekawy zawód, gwarantowaną pracę, możliwość rozwoju. Studenci mniej zamożni otrzymują darmowe zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz stypendia. Ta, jedna z wiodących uczelni wyższych w naszym kraju, prowadzi również kierunki cywilne. Dziewczęta są mile widzianymi studentkami. Zapowiadany rozwój sił zbrojnych RP otwiera nowe możliwości przed młodymi ludźmi. Wykształcenie uzyskane w klasach technikum może być dobrą podbudową pod kierunki preferowane przez wojsko i inne służby mundurowe. Bardzo ważne jest również dobre zdrowie i właściwa postawa społeczna.

Może któryś z naszych absolwentów zechce studiować na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie? Myślę, że warto się nad taką perspektywą zastanowić.