XXV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, po raz kolejny zgromadziła wiele osób chcących sprawdzić swoje umiejętności oraz zdobytą wiedzę w zakresie żywienia, jak i obejmującą problematykę chorób cywilizacyjnych oraz pierwszą pomoc. W naszej szkole zwycięzcą został  Eryk Daniel z II klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, który w etapie powiatowym również zajął I miejsce. Przygotowując się do następnego etapu Olimpiady uczeń zorganizował akcję o tematyce prozdrowotnej pt. „Domino zdrowia”, którą rozszerzył nie tylko na skalę szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ale również wśród seniorów.

Dnia 24.03.2017r. uczeń wziął udział w etapie okręgowym w Bydgoszczy, podczas którego oprócz przedstawionej akcji prozdrowotnej rozwiązał test składający się z czterdziestu pytań. W ogólnej punktacji zajął  VI miejsce. Podczas konkursów ucznia prowadziła pani Beata Nowak.