Kierunek przeznaczony przede wszystkim dla chłopców , ale dziewczyny też są mile widziane. Tytuł technika mechanika uzyskuje się po zdaniu egzaminów teoretycznych i praktycznych z dwóch kwalifikacji: MEC.05 „Użytkowanie obrabiarek skrawających” oraz MEC.09 „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń”. Egzaminy te przewidziane są w klasie III i V. Uczniowie w trakcie trwania nauki zaznajamiają się z ważnymi zagadnieniami obowiązującymi w branży mechanicznej, skupionymi w podstawach konstrukcji maszyn, technologii obróbki skrawaniem, rysunku technicznym, technikami wytwarzania , sterowaniem numerycznym obrabiarek czy organizacją i nadzorowaniem procesów produkcji. Wiedzę teoretyczną uczniowie pogłębiają podczas zajęć praktycznych, zarówno na warsztatach szkolnych, jak i podczas jednomiesięcznych praktyk w zaprzyjaźnionych zakładach przemysłowych i usługowych. .  Zajęcia warsztatowe ujęte są w planie nauczania w klasie 1-3 i odbywają się raz w tygodniu. Pozwalają one w przyjaznej atmosferze doskonalić praktyczne umiejętności obróbki skrawaniem na licznych obrabiarkach, nauczyć się spawania w kilku metodach, a niekiedy skorzystać z dodatkowych form doskonalenia zawodowego jak kursy wózków widłowych czy uzyskanie prawa jazdy w ramach projektów Unii Europejskiej.

 

Kierunek predysponuje uczniów po skończeniu edukacji do podjęcia pracy, m. in.: w biurach projektowych, zakładach branży mechanicznej i pokrewnych w tym obróbki skrawaniem. Nasi absolwenci pracują w wielu znanych firmach, w tym bogatych koncernach zachodnich np. Volkswagen, Neoplan, Bridgestone, Skoda, polskiej PESIE itd., ale również w wielu lokalnych firmach obróbki skrawaniem jak : Kohler – Bovenkamp, Mech-Masz, Mechanika- Nawrocki, MM Bartkowiak, KRIS – MAR i w wielu innych firmach poza powiatem żnińskim, głównie w Bydgoszczy, Szubinie, Wągrowcu i Brzozie.  Kierunek przygotowuje również do podjęcia wszelakich studiów technicznych, głównie związanych z budową maszyn, maszynami roboczymi i pojazdami, mechatroniką , ale nie tylko, z uwagi na fakt, że wiele przedmiotów realizowanych w trakcie nauki rozwija umiejętności kreatywnego myślenia i praktycznego wykorzystania wiedzy.

Technik mechanik i operator obrabiarek skrawających  to zawody, , które mają i będą  mieć przyszłość z uwagi na ciągłą potrzebę rozwijania się gospodarek krajowych i zagranicznych, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Pewne zawody zanikają, pewne stają się wiodące, ale zawody branży mechanicznej zawsze będą potrzebne i poszukiwane. Ponadto wielu absolwentów naszej szkoły branży mechanicznej , sami wychodzą naprzeciw potrzebom rynku i wykorzystując swoją przedsiębiorczość, zakładają swoje własne firmy usługowo- produkcyjne.

Technik mechanik to zawód dla każdego. To zawód dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych, dla osób które nie chcą tylko „wkuwać” wiedzy, ale praktycznie ją wykorzystywać. Technik mechanik to zawód dla Ciebie. Sięgnij po przyszłość !