Technik architektury krajobrazu zajmuje się projektowaniem i realizacją różnych terenów zieleni. Z łatwością wybiera odpowiednie gatunki i rodzaje drzew, krzewów i innych roślin tworząc atrakcyjne i ciekawe przestrzenie – od tarasów przez duże osiedla, parki, skwery i inne tereny miejskie.

Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych specjalistów w zawodzie, których zaangażowanie przyczyni się do rozwoju firm prowadzących działalność z zakresie architektury krajobrazu.

 

Jako absolwent kierunku Technik architektury krajobrazu będziesz mógł podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
 • biurze projektowym i pracowni architektonicznej,
 • urzędach i placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu,
 • lub założyć własną działalność gospodarczą.

 

 

Kwalifikacje uzyskane w zawodzie

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu:

 • Podstawy architektury krajobrazu,
 • Dobieranie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
 • Opracowanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu,
 • Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
 • Integrowana ochrona roślin,
 • Język obcy zawodowy.

 

ORG.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu:

 • Podstawy architektury krajobrazu,
 • Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni,
 • Opracowania projektów obiektów małej architektury krajobrazu,
 • Budowanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu,
 • Język obcy zawodowy.