Możesz kształcić się w klasie wielobranżowej albo w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Poniżej informacje o drugiej specjalności.

Zawód: OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

UWAGA !!! Zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami mogą liczyć na wysokie zarobki, poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i za granicą.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie operator obrabiarek

skrawających będzie przygotowany do wykonywania następujących czynności zawodowych:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie

do planowanej obróbki;

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie

z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych

numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

 

NASZE ATUTY:

Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych m.in.

  • pracownie cnc
  • pracownie obróbki skrawaniem obrabiarki konwencjonalne
  • pracownie spajania
  • pracownie montażu
  • pracownie komputerowego wspomagania CNC

Nasi nauczyciele to  wysoce wykwalifikowana kadra gwarantująca w 100 % zrealizowanie programu nauczania co pozwoliło naszym uczniom w poprzednich latach na blisko 100% zdawalności egzaminów zawodowych praktycznych w kwalifikacji MEC.05.

Uczniowie na czas trwania nauki otrzymują darmowe ubrania robocze.

Egzaminy zawodowe odbywają się na terenie warsztatów szkolnych, posiadamy akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Uwaga : Dodatkowo każdy uczeń po ukończeniu 18 roku życia może zdobyć zawód SPAWACZA na preferencyjnych warunkach. Kursy spawacza odbywają się na terenie Warsztatów Szkolnych i prowadzone są przez nauczyciela z uprawnieniami europejskiego spawalnika. Po ukończeniu kursu , każdy uczeń otrzymuje książeczkę spawacza i certyfikat do wykonywania zwodu spawacz.

 

zawód :operator obrabiarek skrawających

Otrzymasz:

  1. nowe technologie
  2. poszukiwany zawód
  3. ciekawą pracę
  4. wysokie zarobki

ZAPRASZAMY !!!