Nowe wyzwania, bezpłatne umundurowanie, sprawność fizyczna… jeśli chcesz tego spróbować, propozycja Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – Oddział Przygotowania Wojskowego  (OPW) – jest dla Ciebie!

Takiej propozycji jeszcze w powiecie żnińskim nie było!

OPW to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Oprócz kształcenia umożliwiającego zdobycie zawodu (technik mechanik lub technik budownictwa) i matury, dziewczyny i chłopcy objęci będą również szkoleniem z zakresu przygotowania wojskowego, które zakończone będzie obozem szkoleniowym w klasie V.

Korzyści wynikające z ukończenia OPW to m.in.:

  • ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej,
  • uprawnienie do odbycia skróconej służby przygotowawczej,
  • uzyskanie preferencji w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej,
  • preferencyjne warunki przyjęć do akademii wojskowych (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych),

Jednak ukończenie OPW nie jest jednoznaczne z koniecznością podjęcia służby wojskowej. Umiejętności absolwentów takiej klasy będą na pewno atutem w każdej służbie mundurowej!

O przyjęciu do oddziału decydować będzie m.in. test sprawności fizycznej, który odbędzie się w ZST w Żninie po 16.06.2023r. Liczba miejsc jest ograniczona – klasa może liczyć maksymalnie 30 osób.

Otwarcie oddziału uzależnione jest zgodą MON. Nabór prowadzony będzie równolegle z zapisami na inne kierunki w szkole.