Pierwsze w historii ślubowanie OPW złożone, a wirtualna strzelnica otwarta. 14 listopada 2023r. zapisze się w kronice ZST w Żninie jako jeden z najważniejszych dni w ostatnich latach. Deszcz przestał padać, gdy w samo południe na żnińskim rynku krokiem poloneza rozpoczęliśmy uroczystość ślubowania pierwszego rocznika kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego. W obecności znamienitych gości, m.in. szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Inowrocławiu ppłk Andrzeja Wicleben, dowódcy 2 Batalionu Logistycznego Ziemi Żnińskiej ppłk Macieja Marszał, zastępcy Dowódcy 82 Batalionu Lekkiej Piechoty w Inowrocławiu ppor. Michała Fabijańskiego oraz Burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego 30 chłopców z klasy Ib technikum mechanicznego i technikum budownictwa gromkim głosem przysięgało przed Starostą Żnińskim Panem Zbigniewem Jaszczukiem wierność szkole, Ojczyźnie, a także godne wypełnianie obowiązków ucznia. Ślubowanie to pierwsza część uroczystości. Na drugą zaprosiliśmy gości do szkoły. Przemarszowi z Placu Wolności do ZST ulicami Żnina towarzyszyły pieśni patriotyczne wykonywane przy dźwiękach gitary przez młodzież nie tylko z OPW, ale także ich starszych kolegów i koleżanek. To właśnie w placówce na ul. Browarowej odbyło się dzisiaj otwarcie pierwszej w powiecie żnińskim wirtualnej strzelnicy. Dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, którą otrzymaliśmy w ramach konkursu ofert Strzelnica w powiecie 2023 nr 1/2023/CWCR wyniosła174 700zł. Pozostałe 47000zł dołożyły władze powiatowe. Symbolicznego aktu oddania do użytku strzelnicy poprzez przecięcie wstęgi dokonali: ppłk Andrzej Wicleben, ppłk Maciej Marszał, Starosta pan Zbigniew Jaszczuk, dyrektor szkoły pan Leszek Kowalski i przedstawiciel uczniów OPW Jakub Słodkiewicz. Zaproszeni goście mogli nie tylko obejrzeć, ale także sprawdzić w praktyce system strzelecki i broń, w którą wyposażona jest strzelnica. Jak zwykle na uroczystościach w Zespole Szkół Technicznych w Żninie, goście raczeni byli pysznymi słodkościami przygotowanymi przez uczennice i uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz wojskową grochówką przygotowaną przez restaurację Martina. Wszystko to m.in. dzięki patronatowi Starosty Żnińskiego, któremu w ramach podziękowania pan dyrektor Leszek Kowalski przekazał karabin, wykonany na warsztatach szkolnych przez naszych mechaników. Wszystkim gościom, widzom, uczniom i nauczycielom dziękujemy za obecność, życzliwość i wsparcie.