Udało się dopiąć wszystkie szczegóły i od 4.września realizujemy zadanie publiczne pt. „Sprawni i celni”. Na jego realizację Stowarzyszenie „Browarowa – Większy Format”
uzyskało dofinansowanie Ministra Obrony Narodowej w wysokości 15.000zł w ramach konkursu „Przez sport do wojska”. Jednym z celów konkursu jest popularyzowanie kultury fizycznej
i sportów obronnych w środowisku wojskowym oraz wśród społeczeństwa, w tym w szczególności młodzieży. Głównym odbiorcami naszych działań będzie młodzież, która rozpoczęła w tym roku
szkolnym naukę w klasie pierwszej technikum mechanicznego i technikum budownictwa z oddziałem przygotowania wojskowego w ZST w Żninie. Będzie się sporo działo, a zaczynamy już
w czwartek 21 września.