Nasi uczniowie z Młodzieżowej Grupy Rekonstrukcyjnej w roli życia czyli „Jedzą, piją, lulki palą,. Tańce, hulanka, swawola;. Ledwie karczmy nie rozwalą,. Cha cha, chi chi, hejże, hola!”

Rok 2022 jest rokiem Rokiem Romantyzmu Polskiego. Mija dwusetna rocznica wydania “Ballad i romansów” Adama Mickiewicza (1822r.), która wyznaczyła w Polsce początek romantycznej epoki. Cały kraj czyta wybrane ballady narodowego wieszcza. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Żninie włączyli się do akcji współpracując z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Żninie

W sobotę, 3. 09,  w przepięknej i klimatycznej karczmie prezentowali się Kacper Piwoński, Mateusz Olejniczak i Fabian Cestr z kl. IV TM/TB oraz nowy uczestnik grupy Dawid Zieliński z kl I TŻiUG.