27 mają odbyła się wycieczka na Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej. Od godziny 9 do 13 czekały na nas atrakcje przedstawiające pracę i wyposażenie laboratoriów oraz nowinki techniczne. Poznaliśmy przepisy związane z obsługą dronów, różne ich rodzaje i sterowanie, każdy mógł polatać dronem w okularach lub bez. Widzieliśmy prototyp respiratora covid 19 , otrzymaliśmy dużo informacji o biotechnologii medycznej. Widzieliśmy laboratorium automatyki i badań wytrzymałościowych- każdy mógł zweryfikować swoją wiedzę. Na koniec wszyscy sprawdzili się na teście symulującym dachowanie oraz większość testowała jazdę na
hoverboard.