Dnia 15 kwietnia 2021 r. odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym”. Najlepszą wiedzą wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wykazał się uczeń naszej szkoły, Hubert Kotecki z klasy III TI. Na 30 możliwych punktów uzyskał 28, co zapewniło mu wygraną. W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, uczestnicy rozwiązywali test on-line.

Celem konkursu było przybliżenie młodzieży zasad funkcjonowania samorządów lokalnych oraz pogłębienie i utrwalenie wiedzy o własnym regionie, jego kulturze, historii i geografii.