Oto kopia wiadomości wysłana do Dyrektora Leszka Kowalskiego w sprawie szczepień

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

informujemy, że od poniedziałku, 8 lutego rozpoczyna się rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19. Potrwa do środy, 10 lutego br., do końca dnia. Poniżej przesyłamy najważniejsze informacje dotyczące procesu rejestracji.

W strefie pracownika Systemu Informacji Oświatowej (SIO) https://strefa.ksdo.gov.pl/ został Państwu udostępniony formularz do rejestracji poniższych kategorii osób:

nauczycieli wychowania przedszkolnego,

  1. osób zatrudnionych na stanowisku – pomoc nauczyciela/woźna oddziałowa w przedszkolu,
  2. osób zatrudnionych na stanowisku – pomoc wychowawcy,
  3. nauczycieli klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
  4. nauczycieli szkół i placówek specjalnych,
  5. nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu (również tych niebędących pracownikami szkół),
  6. pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  7. kadry kierowniczej pedagogicznej ww. szkół i placówek.

W pierwszym etapie szczepień prosimy dyrektora szkoły lub placówki o rejestrację tylko i wyłącznie osób z wymienionych powyżej grup, które jednocześnie wyraziły zgodę na rejestrację na szczepienie.

 Nie należy rejestrować na razie np. nauczycieli, którzy mają zajęcia wyłącznie w klasach IV-VIII szkół podstawowych albo nauczycieli niebędących nauczycielami praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych.

W pierwszej grupie zarejestrowanej do szczepienia mogą być tylko nauczyciele i inne osoby, którzy obecnie pracują stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą.

Dyrektor szkoły potwierdzając rejestrację oświadcza, że nauczyciel lub inna osoba znajduje się w jednej z wyżej wymienionych grup.

O możliwości zgłaszania kolejnych grup nauczycieli będziemy informować w późniejszym czasie.

UWAGA! Nie będzie możliwe zarejestrowanie nauczycieli i innych osób w wieku 60 lat lub więcej, czyli urodzonych przed 1962 rokiem. Nauczyciele, którzy mają 60 lat lub więcej będą mieli możliwość zaszczepienia się preparatem firm BioNTech/Pfizer i Moderna. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować.

Na listach nie będzie również nauczycieli, którzy mają zaznaczoną w SIO długotrwałą nieobecność (powyżej 31 marca br.)

Co się dzieje po rejestracji?

Wskazany w formularzu szpital będzie kontaktował się bezpośrednio z dyrektorem szkoły lub placówki lub inną osobą wskazaną do kontaktu w formularzu, w celu ustalenia daty i godziny szczepienia.

Dodatkowe pytania i wątpliwości – kontakt

W przypadku pytań dotyczących procesu szczepienia prosimy o kontakt z Departamentem Wychowania i Edukacji Włączającej, e-mail: [email protected]

W załączeniu przesyłamy szczegółową instrukcję obsługi formularza w strefie pracownika SIO, która krok po kroku wyjaśnia proces rejestracji. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy dostępny w SIO. Należy mieć na uwadze, że przeglądarka internetowa powinna być w aktualnej wersji. Starsze wersje lub bez aktualizowania mogą nie obsługiwać poprawnie formularza.

Zachęcamy do udziału w szczepieniach!

Z poważaniem
Zespół SIO