Nagrodziliśmy ponad 110 najlepszych za wyniki w nauce, zachowanie i frekwencję w I semestrze. Składamy podziękowania dla Pizzerii SANTANA za duży współudział w nagrodzeniu najlepszych.