W dniu 05.03.2020r. uczniowie klas pierwszych i drugich naszego Technikum wzięli udział w spektaklu teatralnym „One budowały Niepodległą” – (Nie)zwykłe kobiety z terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. Sztuka powstała z inicjatywy i w reżyserii Teresy Wądzińskiej, pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do jej realizacji zaangażowała prowadzony przez siebie Teatr Form Różnych „Nasza Klasa” działający przy Uniwersytecie III wieku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Scenariusz napisała Alfreda Piątek, muzykę skomponował, opracował i wykonał Waldemar Knade. Stylowe kostiumy szyte na wzór z  autentycznych portretów i starych zdjęć, wykonała Danuta Lewandowska.  Tematyka spektaklu wiąże się z planowanym na październik 2020r. nadaniem imienia Bł. Marii Karłowskiej naszemu Technikum nr 1.

 

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski