W środę 13 października grupa Honorowych Dawców Krwi z klubu działającego przy Zespole Szkół Technicznych udała się na wycieczkę do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję przekonać się jak wygląda krwiodawstwo od podszewki. Wyjaśniono nam sposób działania centrum, wszystkie zasady związane z oddawaniem krwi oraz kolejne etapy postępowania z bezcennym darem jakim jest krew. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie całego obiektu. Poznaliśmy w szczegółach drogę krwi od jej oddania aż do zmagazynowania materiału gotowego do podania potrzebującym. W wycieczce wzięli udział obecni nasi krwiodawcy oraz osoby, które zadeklarowały chęć oddawania krwi w najbliższym czasie.