Nowe wyzwania postawili przed sobą uczestnicy projektu „Arduino IV”, realizowanego przez stowarzyszenie „Browarowa-Większy Format” dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego. Rozbudowa makiety „inteligentnego domu”, zagadnienia odnawialnych źródeł energii i zgłębienie sekretów łączności WiFi to najważniejsze zadania, które sobie stawiają.