Nowe wyzwania postawili przed sobą uczestnicy projektu “Arduino IV”, realizowanego przez stowarzyszenie “Browarowa-Większy Format” dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego. Rozbudowa makiety “inteligentnego domu”, zagadnienia odnawialnych źródeł energii i zgłębienie sekretów łączności WiFi to najważniejsze zadania, które sobie stawiają.