21.03.18r. w Instytucie Fizyki na Uniwersytecie w Toruniu odbył się finał „Konkursu Wynalazczości i Innowacji im. Jana Czochralskiego”. Organizatorem konkursu było Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” we współudziale z Województwem Kujawsko-Pomorskim i z Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty, pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji Aleksandra Jabłońskiego.
Do finału zakwalifikował się uczeń III klasy technikum mechanicznego Krzysztof Konarski. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap polegał na przygotowaniu koncepcji pracy innowacyjnej. W drugim etapie przedstawiano prace na auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Krzysztof pod opieką Pana Mariusza Domowicza przygotował uniwersalny przyrząd służący do mocowania wałków i tulei. Szczególne podziękowania kierowane są do kierownika Warsztatów Szkolnych Pana Karola Osucha, który służył pomocą przy rozwiązywaniu wszelakich problemów. Nagrodą było uzyskanie grantu w wysokości 8000zł na zakup sprzętu dla szkoły. Jest on wykorzystywany na terenie warsztatów szkolnych jako pomoce dydaktyczne. Pomoże w lepszym przygotowaniu uczniów kształcących się w profilu technik mechanik i operator obrabiarek skrawających.