Uczniowie Technikum Mechanicznego  w ramach projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe” uczestniczą  w „Kursie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG”. Kurs ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spotkań 12 uczniów zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Uczniowie na zakończenie kursu otrzymają Książeczkę spawalniczą i Certyfikat wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.