Uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu  w dniu  11.12.2017r. uczestniczyli w szkoleniu z zakresu kosztorysowania wraz z obsługą Programu NormaPro. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał notebook wraz oprogramowaniem. Szkoleniowiec przekazał nam praktyczne informacje z zakresu podstaw kosztorysowania, korzystania z katalogów KNR oraz obsługi programu.

Dziękujemy firmie ASTINO z Bydgoszczy za przeprowadzenie szkolenia.