Dnia 09 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Karłowskiej odbyła się Giełda Pracy. Organizatorem przedsięwzięcia był Szkolny Punkt Informacji i Kariery oraz Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Żninie. Odbiorcami byli uczniowie klas III i IV.

Panie reprezentujące pracodawcę: Agencję Pracy Tymczasowej Randstad, rekrutującą pracowników do firmy Pepsi, działającej na terenie Żnina – opowiedziały szczegółowo o warunkach zatrudnienia. Omówiły wymiar czasu pracy, proponowane wynagrodzenie oraz wymagania stawiane kandydatom.  Jednym z warunków podjęcia współpracy z firmą Pepsi jest posiadanie aktualnych badań sanitarno -epidemiologicznych.  Zaproszony gość, Pani Joanna Szymańska  ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żninie, opowiedziała o procedurach uzyskania stosownego zaświadczenia. Poinformowała, jakie są godziny urzędowania punktu poboru próbek biologicznych, koszty badania  oraz czas oczekiwania na wynik.

Ponadto pośrednik pracy PPP OHP  przybliżyła  zasady funkcjonowania biura i przedstawiła aktualne oferty pracy będące w dyspozycji dla młodzieży,  a doradca zawodowy SPINKI przeprowadził prelekcję na temat roli świadomego planowani kariery.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wiele osób nawiązało kontakt z pracodawcą.