Wrzesień to miesiąc, w którym rozstrzygają się różne plebiscyty i wnioski na stypendia – nagrody za sukcesy osiągnięte w poprzednim roku szkolnym w różnych dziedzinach. Nie inaczej było w tym roku. Maturzystą Roku 2017 (II miejsce wśród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu żnińskiego) z naszej szkoły został Filip Jakubczyk – absolwent technikum informatycznego. Statuetką Laur Klemensa 2017 w kategorii sportowiec został wyróżniony Aleksander Goliński z II klasy technikum budownictwa. Rozdano również stypendia starosty. Przez 10 miesięcy wsparcie finansowe otrzymywać będą Krzysztof Konarski z klasy III technikum mechanicznego (za wyniki w nauce) i Szymon Koziełek z klasy III technikum informatycznego (za osiągnięcia sportowe).

Gratulujemy!