28 września 2016 roku w Żnińskim Domu Kultury pierwszoklasiści – kociaki, zostali przyjęci do grona uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. Organizatorzy Otrzęsin (kl. II TM/TB i kl. II ZSZ) w imieniu społeczności szkolnej przygotowali dla kociaków zestaw zadań,  a ponieważ  nie chcieli  przyjmować w swoje szeregi kota w worku, konkurencje były różnorodne. Największe emocje wzbudziły zawody w szybkości jedzenia pączków i picia mleka. Świetną zabawą był również konkurs karaoke – dośpiewanie piosenek.

Do obrzędu Otrzęsin przystąpili:

  • Klasa I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych/ Technikum Architektury Krajobrazu wraz z wychowawcą, panią Beatą Nowak,
  • Klasa I Technikum Informatyczne wraz z wychowawcą, Markiem Rospendą,
  • Klasa I Technikum Mechanicznego/Technikum Budownictwa z wychowawcą, panem Krystianem Adamczykiem,
  • uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z wychowawcą panią, Beatą Borowiak-Jaźwińską,
  • uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej warsztatowej z wychowawcą, panem Mariuszem Ćwiklińskim.

Po tradycyjnym zwijaniu kłębka wełny, koty zostały pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. W zawodach zwyciężyły: kl.1  TŻiUG/TAK, 1 TM/TB, 1 d ZSZ, uzyskując po 33 punkty.

Za rok zmagać się będą z organizacją Otrzęsin klasy: 2 TI oraz 2 a ZSZ.