3.09.2016 roku w Janowcu Wielkopolskim dwójka uczniów: Borys Burchart i Adam Pawłowski z naszej szkoły wzięła udział w turnieju koszykówki pod nazwą “Streetball nad Wełną”. W turnieju wzięło udział 8 trzyosobowych drużyn. Był on rozgrywany systemem każdy z każdym. Chłopacy walczyli dzielnie w każdym meczu. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki. Opiekę nad uczniami sprawował pan Paweł Kwaśniewski.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski