Piątkowy apel na zakończenie roku szkolnego był okazją do wyróżnienia uczestników zakończonego „Projektu Arduino”. Młodzi programiści zajęcia zakończyli kilka dni wcześniej pokazem swoich osiągnięć. Od układów sterujących ruchem silnika czy efektami świetlnymi i dźwiękowymi (grupa początkująca) do starcia mini robotów sumo (ekipa zaawansowana).  Gościnnie wystąpiła też reprezentacja projektu „Lego-Roboty na Pałukach”, która „wystawiła na ring” swojego robota, dodając do dotychczasowego oprogramowania sterowanie z telefonu komórkowego. Siła silnika zadecydowała, że „moc” była tym razem po stronie Arduinowców.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski