Gra miejska to kolejne zadanie zrealizowane przez młodzież w ramach projektu „Działam, więc JESTEM”. W  środę 22 czerwca do wspólnej zabawy stawiło się 6 zespołów: młodzieżowa grupa Ochotniczej Straży Pożarnej (wystawiając drużynę męską i żeńską), harcerze, Klub Ośmiu, Młodzieżowa Grupa Rekonstrukcyjna i młodzi ze żnińskiej  grupy inicjatywnej Światowych Dni Młodzieży. Motywem przewodnim imprezy było Euro 2016. Uczestnicy zaliczali  7 punktów rekreacyjno-sportowych w Żninie, na każdym z nich wykonując jakieś zadanie. Zgromadzone punkty wyłoniły liderów gry: chłopców z OSP. Nie zwycięstwo było jednak najważniejsze.  Działanie było okazją do wymiany doświadczeń wśród młodych społeczników, dobra zabawa i promocja Żnina.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim, którzy wsparli ich działania, przede wszystkim Miejskiemu Ośrodkowi Sportu w Żninie i, oczywiście, uczestnikom zabawy. Więcej o projekcie „Działam, więc JESTEM” na https://www.facebook.com/dajemy.rade.silownia