Turniej Wiedzy Informatycznej 2016

W dniu 1 kwietnia w Żnińskim Domu Kultury odbył się coroczny Turniej Wiedzy Informatycznej, zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie.

Klasę 1 TI reprezentowali:

Zespół 1:

1. Marcin Binkowski

2. Sebastian Trynka

Zespół2:

1. Mateusz Niecikowski

2. Bartosz Golczyk

Klasę 2 TI reprezentowali:

Zespół 1:

1. Bartosz Kozłowski

2. Rafał Bereźnicki

Zespół 2:

1. Łukasz Kawczyński

2. Kacper Hejnicki

Klasę 3 TI reprezentowali:

Zespół 1:

1. Patrycja Osińska

2. Daniel Kowalski

Zespół 2:

1. Marcin Wójcik

2. Paweł Wierzelewski

Klasę 4 TI reprezentowali:

Zespół 1:

1. Patryk Piotrowicz

2. Patryk Grzechowiak

Zespół 2:

1. Bartosz Szymczak

2. Patryk Jamróg

Turniej prowadzili uczniowie klasy III TI Paulina Kieruj oraz Michał Małkowski

Turniej Wiedzy Informatycznej składał się z czterech etapów. Po I i II Etapie odpadł 1 zespół z najmniejszą ilością punktów Po Etapie III odpadły 2 zespoły z najmniejszą ilością punktów.

I Etap.

W pierwszym etapie zespoły losowały po kolei po 3 pytania testu zamkniętego. Treść pytań była pokazywana na ekranie. Po zakończeniu I etapu komisja przedstawiła wyniki oraz podała zespół który odpadł z turnieju. Z turnieju odpadł Zespół 1 z II TI (Kozłowski, Bereźnicki)

ll Etap

ll Etap składał się z 2 części:

1 część to kalambury

2 część to test-pytania otwarte

W 1 części zespoły po kolei losowały, a następnie odgadywały po 2 hasła ukryte na kartce.

W 2 części zespoły losowały po kolei po 2 pytania testu otwartego. Treść pytań była pokazywana na ekranie.

Po zakończeniu II etapu Komisja o przedstawiła wyniki oraz podała 1 zespół, który odpad z turnieju. Z turnieju odpadł Zespół 1 z I TI (Bińkowski, Trynka)

III Etap.

III Etap składał się z 2 części:

1 część polegała na rozpoznaniu podzespołów komputerowych.

2 część polegała na poprawnym popisaniu elementów komputerowej płyty głównej Gigabyte GA-M55S-S3, zgodnie z dołączonym zdjęciem.

Po zakończeniu 2 części komisja o przedstawiła wyniki oraz podała 2 zespoły, które odpadły z turnieju. Z turnieju odpadł Zespół 2 z I TI (Niecikowski, Golczyk) oraz Zespół 1 z III TI (Osińska, Kowalski)

Etap IV.

W IV etapie zespoły losowały po kolei po 3 pytania testu zamkniętego. Treść pytań była pokazywana na ekranie.

Po zakończeniu IV etapu komisja o przedstawiła wyniki II Turnieju Wiedzy Informatycznej.

I miejsce – Zespół 1 z IV TI Patryk Piotrowicz, Patryk Grzechowiak – 18 pkt.

II miejsce – Zespół 2 z IV TI – Bartosz Szymczak, Patryk Jamróg – 13 pkt.

III miejsce – Zespół 2 z III TI – Marcin Wójcik, Paweł Wierzelewski – 13 pkt.

IV miejsce – Zespół 2 II z TI – Łukasz Kawczyński, Kacper Hejnicki – 12 pkt.

Walka o II miejsce była bardzo zażarta między zespołami z IV TI i III TI, odbyło się kilka serii pytań dodatkowych. Zwycięsko wyszedł Zespół 2 z IV TI