W dniu 1 kwietnia 2016 r. w gościnnych progach Żnińskiego Domu Kultury , odbył się doroczny Turniej Wiedzy Technicznej, dedykowany uczniom klas technikum mechanicznego. W zmaganiach wzięło udział po trzech przedstawicieli z klas : II TM, III TM i IV TM. Turniej przebiegał w trzech etapach. Etap pierwszy był krótkim testem dotyczącym wiedzy z zakresu bhp i działalności gospodarczej. Drugi etap sprawdzał umiejętność rozpoznawania przyrządów pomiarowych i narzędzi skrawających. Po dwóch etapach trzech uczestników , którzy uzyskali najmniejszą liczbę punktów, zakończyli zmagania. Natomiast pozostałych sześciu uczestników rozpoczęło trzeci, finałowy etap, polegający na udzieleniu odpowiedzi na losowo wybrane pytania z wielu przedmiotów zawodowych.

Po zaciętej rywalizacji, tegoroczny Turniej Wiedzy Technicznej wygrał Szymon Sip z klasy IV TM, drugie miejsce zajął Marcin Linette z tej samej klasy, a trzecie miejsce zajął Dawid Jaworski z klasy III TM.

Zmagania uczestników oceniało JURY , któremu przewodniczył p. Stanisław Dąbrowski, a wspomagali:

p. Wiesław Majewski i p. Tomasz Chojnacki. Z ramienia Dyrekcji, turniejowi przyglądał się v-ice dyrektor szkoły p. Jacek Owsianny.

Dyrektor Jacek Owsianny wręczył wszystkim uczestnikom turnieju nagrody rzeczowe w postaci narzędzi, ufundowane przy aprobacie Dyrektora szkoły Leszka Kowalskiego przez Komitet Rodzicielski naszej szkoły. Dodatkowo rozlosowana została nagroda publiczności, dla szczęśliwego ucznia zasiadającego na widowni.

Turniej przygotował i prowadził nauczyciel przedmiotów zawodowych p. Janusz Kuras.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski