26 listopada 2015 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyła się siódma edycja Powiatowego Konkursu Gwary Pałuckiej. Informujemy, że Jakub Szymański, uczeń II klasy Technikum Budownictwa, otrzymał wyróżnienie. Kuba wyrecytował opowieść dramatyczną Piyrduśnice autorstwa Mirosława Kaźmiyrza Binkowskiego. Niespodzianką dla uczestników była możliwość spotkania się z autorem, który był jednocześnie przewodniczącym jury.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski