Dnia 30 października 2015 roku przedstawiciele społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie wybrali się na cmentarz parafialny przy ul. Gnieźnieńskiej pod opieką pani Anny Szkutnickiej i pani Beaty Borowiak-Jaźwińskiej.
Złożyli znicze i kwiaty na grobach byłych dyrektorów i pracowników szkoły. Nie zabrakło również symbolicznych światełek na grobach zapomnianych.
Był to doskonały czas na refleksję, jak pisał A. Ziemianim: „Przyda się taka chwila, aby nad życiem się zatrzymać”.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski