Gdy w czerwcu zadzwonił ostatni dzwonek oznajmiając wakacje, nie dla wszystkich uczniów naszej szkoły był sygnałem rozpoczynającego się wypoczynku.
W ramach projektu „Zawodowy Start w Przyszłość” 27 uczniów naszej szkoły rozpoczęło realizację stażu wakacyjnego. Pracę swą uczniowie odbywali w firmach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
Jedenastu spośród nich reprezentowało branżę gastronomiczną i byli to uczniowie TŻiUG. Staże w tej branży uczniowie odbywali w restauracjach i hotelach min. Hotel MARTINA, Hotel & Spa HERBARIUM, Gród Piasta oraz Hotel TRAMP.
Drugą równie liczną grupę stanowiła branża mechaniczna, którą reprezentowali uczniowie ZSZ uczący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Ta ośmioosobowa grupa odbywała swój staż w firmie
Koler+Bovenkamp – Polska w Żninie.
Stażyści z branży informatycznej swoje umiejętności praktyczne zdobywali w firmach komputerowych takich jak: MiM, Komputronik, Elbonet i Comax.
W ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla pracy” staż podjęło 12 uczniów, którzy również reprezentowali branżę informatyczną, gastronomiczną i mechaniczną.
Po odbyciu stażu uczniowie otrzymali wynagrodzenie w formie stypendium stażowego i zwrot kosztów dojazdu.
Oba projekty były współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.