Dla TRZECH uczniów z KAŻDEJ pierwszej klasy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej ufundowaliśmy jednorazowe „kieszonkowe” na dobry początek nauki w ZSP w Żninie. Otrzymało je dwóch uczniów z największą liczbą punktów rekrutacyjnych i jeden losowo wybrany. Oto lista “szczęśliwców”:

I TI
Golczyk Bartosz
Koziełek Szymon
Ślęzak Adrian

I TŻiUG
Daniel Eryk
Świtała Katarzyna
Czernicki Jakub

I TM/TB
Konarski Krzysztof
Jerzakowski Dawid
Kiliński Michał

Ia ZSZ
Wiejaczka Mateusz
Wozdyk Wojciech
Walczewski Krystian

Id ZSZ
Koc Mikołaj
Żabicki Łukasz
Milski Hubert

1

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski