W dniu 21 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie rozegrano
III Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie. W zawodach uczestniczyli uczniowie reprezentujący szkoły: ZSN Janowiec Wlkp., ZSE-H Żnin, I LO Żnin i gospodarze ZSP Żnin. Zawody rozgrywane były w systemie do dwóch przegranych. W kategorii chłopców sukces sprzed roku powtórzyli reprezentanci ZSP w Żninie, zdobywając pierwsze i drugie miejsce. Wśród dziewcząt także najlepszą okazała się uczennica naszej szkoły Katarzyna Gościńska.
W zawodach wystąpili jeszcze: Dorota Boińska i Borys Burchardt.

Dziewczęta:
I miejsce : Katarzyna Gościńska ZSP Żnin
II miejsce : Kamila Kawczyńska I LO Żnin
III miejsce : Agniszka Żalińska ZSE-H Żnin
IV miejsce : Katarzyna Kanarkowska I LO Żnin

Chłopcy:
I miejsce : Kamil Zieliński ZSP Żnin
II miejsce : Patryk Grzechowiak ZSP Żnin
III miejsce : Michał Hawro I LO Żnin
IV miejsce : Gracjan Martwijczuk I LO Żnin

Zawody podsumowali i wręczyli puchary wicestarosta Andrzej Hłond i dyrektor szkoły Leszek Kowalski. Nad całością czuwali nauczyciele z ZSP w Żninie: Tomasz Wysoki i Radosław Swigon.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski