Ostatni etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności odbył się w dniach 12 i 13 marca w Poznaniu. Uczestnicy finałowej rozgrywki w pierwszym dniu rozwiązywali test, który obejmował zakres wiedzy z technologii żywności, analizy żywności, ekonomii oraz zagadnień dotyczących towaroznawstwa żywności. Test został przeprowadzony w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego.
Następnego dnia na Uniwersytecie Przyrodniczym został przeprowadzony etap ustny olimpiady. Do ścisłego finału dostał się uczeń IV klasy Technikum Technologii Żywności Dawid Małacha.
Na ogólną liczbę 1200 uczniów z całej Polski, którzy wzięli udział w poszczególnych szczeblach olimpiady, Dawid zajął ostatecznie 12 miejsce.
W nagrodę nie będzie musiał zdawać egzaminu zawodowego z części pisemnej. Zapewnił sobie również wstęp na wybraną uczelnię wyższą na kierunkach związanych z produkcją żywności i żywieniem człowieka.

WP_20150313_003

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski